Realizace projektů

Realizace projektu

pastedGraphic.png

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0021920

Název projektu: Klášterní pivovar Porta Coeli – nákup CKT a plničky lahví

Cílem projektu je navýšení kapacity vyráběného piva pomocí 5 cylindokonických tanků (CKT) o objemu 20 hl a zvýšení kvantity plnění lahví pomocí poloautomatické plničky. Realizací projektu bude umožněno dosáhnout vyššího množství produkce piva a na to navazující zavedení vratných zálohovaných obalů exklusivně vyrobených pro společnost Klášterní pivovar Porta Coeli, a.s. a spolu s tímto opatřením tedy dojde k výraznému kladnému dopadu na životní prostředí a udržitelný rozvoj.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Kontakt | Copyright © 2024 Klášterní pivovar Porta Coeli | design Hana Kolbe